Home Mexicaanse Griep Wat was de aanleiding om 32 miljoen vaccinaties tegen de Mexicaanse Griep...

Wat was de aanleiding om 32 miljoen vaccinaties tegen de Mexicaanse Griep te bestellen!

1090
DELEN
Een vitaminepil ter voorkoming van de Mexicaanse Griep

Onderstaand vindt u een artikel dat ik schreef over de Mexicaanse Griep. Het is opgenomen in mijn boek uit 2010 met de titel: Ik koos mijn ouders. Toen ik iemand zocht om de illustraties te maken werd mij door de illustrator verteld dat haar nicht, die in de verpleging zat verplicht was om te vaccineren. Direct daarna werd ze ziek en was al meer dan een half jaar ziek thuis.

In de provincie Groningen kreeg een kind, direct na de vaccinatie de ziekte Narcolepsie. In Denemarken en Zweden kregen meer dan 150 kinderen ook Narcolepsie na de vaccinatie, de vaccinatie werd voortijdig gestopt. Op het moment dat daar de vaccinatie was gestopt, moesten de kinderen in Nederland nog worden gevaccineerd. Ik vel geen oordeel, maar voel mij verplicht om te waarschuwen.

Mexicaanse Griep, tekst uit het boek: Ik Koos Mijn Ouders (2010) van Mary Ritsema. Het eerste deel hieronder is gebaseerd op de hoofdpersoon van het boek. Daarna volgt de informatie over  waarom niet of wel vaccineren.

Noot, de namen van Jazz en zijn ouders zijn gefingeerde namen

7 november 2009 Hier staan de pillen

 

Jazz van net drie jaar oud is praktisch dat blijkt wel uit het onderstaande voorbeeld. Ik merk op dat ik vergeten ben een vitaminepil in te nemen en mijn man Geert geeft te kennen dat hij dat ook is vergeten.

“Kom oma, even mee naar de keuken” en ik loop mijn kleinzoon achterna “Doe dat deurtje maar even dicht” en hij wijst op een deurtje van het kastje boven het gasstel.

“Doe nu dat meest rechtse kastje maar open.” Verbaast open ik het meest rechtse kastje.

“Kijk, die grote pot dat is de pot met de vitaminepillen voor de grote mensen, pak die maar even en geef die maar aan mij.” Ik pak de pot en geef hem aan mijn kleinzoon.

“Alsjeblieft, doe je mond maar open die is voor jou en deze is voor opa. Zet de pot maar weer terug.” Braaf accepteer ik de pil die mijn kleinzoon mij geeft en zet de pot terug. Nu gaat mijn kleinzoon naar de kamer. Hij vraagt opa zijn mond open te doen. Die krijgt ook een pil. Zijn ouders maken dit ritueel elke dag mee en zo mogen zij hem ook dagelijks zijn pil geven. We slikken allemaal uit voorzorg dagelijks een vitaminepil dit om te voorkomen dat we de Mexicaanse griep krijgen.

Over het inenten van Jazz hebben we vaak gesproken. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de websites van www.grieppandemie.nl.

Ook de links op deze site, zoals die van het RIVM en de Gezondheidsraad hebben we bezocht. Verbaasd lees ik dat er jaarlijks ook kinderen sterven aan de normale inentingen. Ook de site van de Europese Commissie die het vaccinatiemiddel (Pandemrix) op de Europese markt heeft toegelaten hebben we bezocht.

Het adjuvant: Thiomersal dat is toegevoegd mag in Amerika niet meer worden toegevoegd voor kinderen onder de zes jaar. In Rusland is het al twintig jaar verboden. We hebben een vraag via de hiervoor genoemde website voorgelegd.

Waarom staat Nederland het wel toe dat Thiomersal in het middel Pandemrix zit? Geen duidelijk antwoord op onze vraag, alleen het is veilig.

Jazz is op basis van al deze informatie en de bijsluiter van Pandemrix niet gevaccineerd. Dit middel is maar op 129 volwassen mensen getest, zij waren tussen de twintig en de zestig jaar oud. Het is dus niet op kinderen getest. Geen gemakkelijke keuze! Het feit dat hij door wel te vaccineren zijn eigen weerstand mogelijk niet voldoende kan opbouwen vinden zijn ouders heel belangrijk.

Maar het is ook mogelijk dat er nog bijwerkingen kunnen ontstaan als hij wel was gevaccineerd. Dit is ook een belangrijk punt van overweging. Jazz is een heel sterk kind, dat heeft bij zijn ouders ook de doorslag gegeven voor niet vaccineren.

We hebben ons verbaasd dat op het moment dat de discussie speelt of kinderen tot vier jaar moeten worden gevaccineerd de griep op zijn hoogtepunt is. Als de laatste dag van de eerste vaccinatie bij kinderen plaats vindt is de griep in rap tempo teruggelopen.

Het NRC geeft gelegenheid om via de weblog vragen aan Minister Klink te stellen. Meest opvallende vraag: Is het niet verstandiger om de vaccins niet te verkopen zodat ook gezonde mensen kunnen worden gevaccineerd? Klink geeft als antwoord dat het niet wenselijk is om gezonde mensen te vaccineren. Dan rijst bij ons de vraag: Gezonde kinderen dus wel?

Later speelt ook nog de discussie over de Q-koorts voortgebracht door geiten die te vroeg bevallen. Zeer waarschijnlijk doordat geiten in te grote groepen en in te kleine ruimten worden gefokt (de overheid ontkent dit trouwens).

Artsen, die gevraagd werden wat ze liever hebben: Mexicaanse griep of Q-koorts, kozen bijna allemaal voor het eerste.

Televisie programma’s als Zembla en Tegenlicht schenken uitgebreid aandacht aan deze beide fenomenen. Feit is dat op basis van het eerste geval van Mexicaanse griep in Nederland, de bekende viroloog Ab Osterhaus en zijn team een toost uitbrachten. Osterhaus wist de Minister op de dag van het eerste geval op 29 april 2009 nog over te halen voor 600 miljoen (Noot: een SP Tweede Kamerlid vertelt later dat dit 250 miljoen is, de media melden 600 miljoen) 34 miljoen vaccinaties te bestellen (dit staat op televisiebeeld, Tegenlicht: het Lab van Ab, 7 december 2009). Ab Osterhaus is aandeelhouder in de vaccinatie middelen tegen de Mexicaanse griep. Anno februari 2010 blijken er 21 miljoen dosis van het vaccin over te zijn!

De Q-koorts heerst al sinds 2007. Besmette mest moest drie maanden op stal blijven en mocht daarna gewoon worden uitgereden. In 2007 waren er 127 mensen ziek, in 2008 al duizend en het Ministerie deed niets. In 2009 blijken er al twee en twintig honderd mensen ziek. Door de publiciteit wordt ineens massaal geruimd. Gezondheid lijkt soms meer op koehandel dan op verantwoord handelen. Als ik dit allemaal tegen elkaar afweeg denk ik dat het niet vaccineren van Jazz tegen de Mexicaanse griep een verstandige keuze is geweest.

We zijn ongelofelijke trots op Jazz zijn ouders. Onze dochter heeft aanvaard dat de geestelijke bijstand die zij verleent vele malen belangrijker is dan de fysieke bijstand (haar lichaam laat haar vaak in de steek). Dan, is een echte vader en vaak ook moeder tegelijk. Hun zoon is nummer één en dan komt de rest. Zij hebben lang en veel nagedacht over het hier genoemde probleem. Mooi is ook dat wij ook betrokken worden bij dit soort problemen. Wij zijn veel bij ons kleinkind, ontstaan uit noodzaak. Dat wat we er voor terug hebben gekregen is zo uniek en zo mooi dat we dat voor geen geld in de wereld hadden willen missen.

 

Mexicaanse griep, ook wel varkensgriep.

Bij dit hoofdstuk is een toelichting nodig. Het bestaat namelijk uit verschillende perioden, van april 2009 t/m juni 2010. Aan het eind van het boek zijn nog bijlagen opgenomen. Hiervoor gaf ik al redenen waarom het bij Jazz niet tot vaccineren kwam.

Toch denk ik dat het hele verloop van deze ‘pandemie’, die geen ‘pandemie’ werd van belang is. De gezondheid van de mens is het belangrijkste wat er is. Juist in deze periode worden we al maanden bestookt met berichten over de Mexicaanse griep, begonnen als de varkensgriep. Later komt daar de Q-koorts nog bij. Deze onderwerpen hebben mij meer bezig gehouden dan wat dan ook. Dit boek bevat veel vrolijke zaken maar als ouder moet je soms belangrijke beslissingen nemen die je liever niet zou nemen. Hoe bereidt men zich daar dan op voor?

Het Kabinet maakt bekend dat kinderen van zes maanden t/m vier jaar ingeënt worden tegen de Mexicaanse griep. Ik heb mij verdiept in deze materie.

Sinds een paar maanden werd er gesproken dat er in oktober/november dit jaar een pandemie was te verwachten. Die overigens is uitgebleven. Later blijkt dat de pandemie in september/oktober werd verwacht.

Verschillende doelgroepen worden er al gevaccineerd. De mensen die de gewone griepprik altijd krijgen: zestig plussers (ook de gezonde mensen) en chronisch zieken. Mijn man is zestig plus en kreeg vorig jaar al een oproep. Geert neemt niet deel aan de vaccinatie. Nu was er weer een oproep voor twee inentingen tegen de Mexicaanse griep en ook nu doet mijn man niet mee. Hij heeft nooit griep. Zwangere vrouwen vanaf de vierde maand zijn ook doelgroep en mensen met ziekten als Astma ook.

Nu wil men dus ook kleine kinderen vanaf zes maanden tot vier jaar vaccineren. Jazz valt daar ook onder. Baby’s jonger dan zes maanden mogen niet worden gevaccineerd omdat het middel daarvoor niet is geregistreerd. Ik ben uiterst kritisch over dit gebeuren.

Is de kans aanwezig dat door vaccinatie er gevolgen als gezondheidsschade of verminderde weerstand kunnen optreden?

De ziekte is ontstaan door dat varkens ziek werden. Een Amerikaans bedrijf dat in Amerika werd verboden ging in Mexico verder. Zij gaven varkens zoveel hormonen dat ze in twee maanden net zoveel groeiden als normaal in één jaar. Die varkens werden ziek en de ziekte ging over op de mensen. Dit wordt later weer ontkend, mensen moeten vooral varkensvlees blijve eten!

De vaccinatiemiddelen bevatten dezelfde stoffen als die de ziekte veroorzaken. Om schimmel te voorkomen zit er kwik in het geneesmiddel. Volgens Minister Klink van Gezondheid een onschadelijke vorm van kwik die binnen zeven dagen uit het lichaam verdwijnt.

Ik zoek op internet naar het advies van de Gezondheidsraad, zij adviseren de Minister. De lijst van betrokken deskundigen is indrukwekkend.

Uit de brief komt duidelijk naar voren dat de kinderen van een half jaar t/m vier jaar niet een extra risicogroep vormt maar wel zieker worden dan een volwassene. Men denkt dat het mogelijk is dat kinderen iets aan de Mexicaanse Griep over kunnen houden. Wat er ook staat is dat ze denken dat het middel (Pandemrix) waarschijnlijk net zo goed en veilig werkt als bij de andere doelgroepen. Ook weten ze nog niet of kinderen ook twee keer een dosis moeten krijgen of dat de helft genoeg is.

Nergens kun je vinden op basis waarvan men denkt dat het veilig is voor kinderen. Ook is er geen referentie over wat er is onderzocht om dit middel te registreren voor kinderen. Amerika heeft vaker geneesmiddelen geregistreerd die later toch schadelijk bleken. In Amerika zijn veel softenon kinderen geboren als gevolg van een verkeerd geneesmiddel. Gezien de haast om nu iets te doen zou het middel voor kinderen tegen de Mexicaanse griep wel eens onvoldoende getest kunnen zijn. De ouders van Jazz: Debby en Dan raadplegen een huisarts:

“Wat is verstandig?” Hij is duidelijk:

“Inenten, zelf ben ik ingeënt en mijn kinderen ook.” Onze kinderen reageren hierop met uitspraken over dit product.

“Je moet de pers niet altijd geloven ze schrijven maar wat. Jullie willen toch niet dat jullie kind tot één van die zestig tot tachtig kinderen behoort die kunnen overlijden? De verwachting is dat er zonder inenting zestig tot tachtig kinderen meer kunnen sterven. Bij gewone griep komt het zelden voor dat een kind sterft” aldus de arts.

Ik ben perplex over deze uitspraak. De aanbeveling van de Gezondheidsraad maakt geen melding van sterfgevallen. Sterker nog, zij melden:

Er is geen sprake van een verhoogde sterftekans onder deze doelgroep (kinderen). Er is geen pandemie. Ernstige ziekte en sterfte zijn vrij zeldzaam. De verschijnselen hebben meer weg van een gewone seizoensgriep. Australië en Nieuw-Zeeland hebben hun hoogtepunt al gehad en de gevolgen en de ziektelast zijn beperkt gebleven. De druk op de ziekenhuizen is echter wel toegenomen.

Er is tot nu toe (begin november 2009) in Nederland één kind van drie overleden aan de Mexicaanse griep. Dit kind was gehandicapt en had een heel zwak gestel. Men verwachtte veel sterfgevallen onder ouderen.

De meeste ouderen hebben al andere vormen van griep overleefd en daardoor extra weerstand opgebouwd. De verwachting kwam dan ook niet uit. Overigens geeft een andere huisarts, uit dezelfde eerder genoemde praktijk een goed advies:

“Volg je gevoel, mijn kinderen zijn gevaccineerd maar iedereen moet doen wat zijn gevoel hem ingeeft.” Later zegt een derde huisarts, ook weer van dezelfde groepspraktijk:

“Goed dat jullie hem niet hebben laten vaccineren.”

 Wat mij dat vertelt? Wij als huisartsen zijn niet goed voorbereid en krijgen niet alle informatie die we nodig hebben om ons werk goed te doen. Wij handelen naar beste weten.

 In de brief van de Gezondheidsraad is duidelijk gesteld dat er meer kinderen in het ziekenhuis belanden door deze griep, wat een probleem vormt voor het ziekenhuis. Noot: Een negen jarige dochter van een kennis had 39 graden koorts en werd uit voorzorg doorgestuurd naar het ziekenhuis. Zij had een gewone griep.

Dit leidt tot overbelasting en de mensen met andere ziekten komen daardoor ook in het gedrang met betrekking tot de verzorging. Eigenlijk leidt de Mexicaanse griep tot een probleem in het ziekenhuis. Dus worden kinderen gevaccineerd. Mijn conclusie: De ziekenhuizen moeten worden ontzien, er is immers al te weinig personeel. Bij een toevoer van patiëntjes wordt dat duidelijk. Pijnlijk? Politiek gezien geen wenselijke situatie. Daarbij liggen er 34 miljoen vaccins klaar. Niet vaccineren van de kinderen betekent dat er straks heel veel ongebruikt weggegooid moet worden. Politiek gezien ook een aanfluiting. Minister Klink verplicht niemand om te vaccineren, ook niet het medische personeel. Artsen weigeren regelmatig de vaccinatie. Weten zij meer dan de gemiddelde burger?

De commissie die Pandemrix op de Europese markt heeft toegelaten schrijft dat het middel een bijzondere status heeft (daar wordt mee bedoeld dat er geen schadeclaim bij de Farmacie gelegd kan worden mocht er nu of later iets fout gaan). Die bijzondere status is verleend op basis van beperkte onderzoeken. Achterin in het boek zit een bijlage met de bijsluiter over dit middel. De tekst van de bijsluiter is van de fabrikant.

Blijft de vraag: Heeft de overheid de media gebruikt om de vaccinatie er door te drukken? Ik durf te stellen van wel. Mijn gevoel was niet vaccineren met dit middel. Waarom willen de Belgen hun kinderen niet vaccineren? Waarom willen ze in Polen helemaal niet vaccineren? Waarom is er een discussie over Thiomersal en andere adjuvanten als het zo veilig is.

Op officiële sites voor medici lees ik dat Pandemrix alleen nog maar een modelvaccin is. Dat houdt in dat men wil kijken hoe er wordt gereageerd als de griep alsnog uit de hand loopt. Men kijkt dan of het vaccin kan worden aangepast.

In december is de tweede ronde voor de kinderen die zijn gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. De opkomst is lager dan de vorige keer. Zo melden de officiële cijfers: 52 procent is nu komen opdagen, tegen 76 procent bij de eerste ronde. Dit ondanks dat de overheid laat weten dat de kinderen toch echt twee prikken moeten krijgen om beter te worden beschermd. De vaccinatie moet minstens een paar weken zijn werk doen, pas dan helpt het volgens de deskundigen en de overheid.

Op basis van al deze gegevens kunnen we denk ik wel stellen dat Jazz zijn ouders een verstandige keuze hebben gemaakt door niet te vaccineren. Het was een heel lastige keuze want wanneer doe je het goed.

Wel vaccineren geeft risico’s. Men zou beter beschermd zijn tegen de Mexicaanse griep. Maar je kunt ook ziek worden en alsnog Mexicaanse Griep krijgen.

Men kan zelfs overlijden. Je kunt ook minder weerstand van jezelf opbouwen en daarmee gevoeliger worden voor allerlei andere ziektes. Last krijgen van bijverschijnselen.

Niet vaccineren geeft ook risico’s: Men kan alsnog ziek worden en in het ergste geval overlijden aan de Mexicaanse Griep. De griep begon als varkensgriep maar wie weet dat nog.

Een bijna onmogelijke opgave voor ouders om te beslissen wat zij moeten doen. Daarmee is weer eens bewezen dat gezondheidszorg en de commercie onafhankelijk van elkaar behoren te opereren. Het is in deze zaak interessant om te volgen hoe de Mexicaanse griep in Polen verloopt, daar is niet gevaccineerd. Augustus 2010 heb ik nog niet gehoord dat de Mexicaanse griep daar tot problemen heeft geleid.

Ik hoop dat mijn gevoel over bijwerkingen niet uitkomt. Het zou mij een lief ding waard zijn. Graag heb ik nu ongelijk. Toch zou je willen dat mensen niet zo maar overal achteraan lopen. Sommige noemen de mensen die niet willen vaccineren dom en egoïstisch. Veel artsen bedanken voor de vaccinatie. Zijn de weigeraars dan dom? De Mexicaanse griep is opgeblazen en spat als een zeepbel uit elkaar.

Op 10 januari 2010 zet ik de zaken op een rij en vraag mij af:

 Heerste er een grieppandemie met de naam Mexicaanse Griep in Nederland?

In juni 2010 rekenen de mensen in Nederland, maar zeker ook massaal in Brabant af met het CDA. De partij wordt in de Tweede Kamer gehalveerd. Het CDA beleid wordt niet geaccepteerd. Gevolg van hun gezondheidsbeleid? Ik stuur in juni ook nog een paar vragen naar de SP omdat zij toch de luis in de pels zijn. Zij weten mij te melden dat het getal 600 miljoen euro dat circuleert voor aanschaf van het vaccin in werkelijkheid 250 miljoen Euro is. Nog steeds veel geld. Zij hebben naar aanleiding van berichten over belangenverstrengeling en de WHO ook vragen gesteld aan Klink. Zie voor meer informatie over deze zaak de website:

www.zorgvisie.nl

Bijlage bij het boek

Bijlage Pandemrix

Wat bevat Pandemrix

 Het werkzame bestanddeel:

Gesplitst influenzavirus, geïnactiveerd, dat antigeen* bevat dat overeenkomt met:

A/California/7/2009 (H1N1) v-achtige stam (X-179A), 3,75 microgram** per 0,5 ml dosis

* gekweekt op eieren

** uitgedrukt in microgram hemagglutinine

 Dit vaccin voldoet aan de WHO-aanbevelingen en het EU-besluit met betrekking tot de pandemie.

  • Adjuvans:

Het vaccin bevat een “adjuvans” (ASO3) om een betere reactie op te wekken. Dit adjuvansbevat squaleen (10,69 milligram), DL-α-tocoferol (11,86 milligram) en polysorbaat 80 (4,86 milligram).

  • Andere bestanddelen:

De andere bestanddelen zijn: polysorbaat 80, octoxynol 10, thiomersal, natriumchloride,

dinatriumwaterstoffosfaat, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride, magnesiumchloride, water voor injecties.

 Hoe ziet Pandemrix er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Suspensie en emulsie voor injectie

De suspensie is een kleurloze, licht melkwitte vloeistof.

De emulsie is een witachtige, homogene vloeistof.

Voor toediening dienen beide bestanddelen te worden gemengd. Het gemengde vaccin is een witachtige emulsie.

Een verpakking Pandemrix bevat:

  • een set met 50 injectieflacons met 2,5 ml suspensie (antigeen)
  • twee sets met 25 injectieflacons met 2,5 ml emulsie (adjuvans)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

België

Bijlage: De rechter en mexicaanse griep

Januari 2010 Lees ik op de website van Recht.nl Magazine het volgende berichtje, ik neem het integraal over:

 Rechter: Mexicaanse griep is niet ernstig

 Terwijl de verantwoordelijke minister 34 miljoen vaccins heeft ingekocht, bepaalde de rechter onlangs dat inenting tegen de Mexicaanse griep niet noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van kinderen te voorkomen. (28-12-2009)

LJN: BK7072, Rechtbank Zutphen 10/12/2009 (Rechtspraak.nl)

Rechter: Mexicaanse griep is niet ernstig (Jurofoon)

LJN: BK7069, Rechtbank Zutphen 10/12/2009 (Rechtspraak.nl)

Bijlage: Uitspraak Rechter

De kinderrechter overweegt hierbij dat de doelstelling van het kabinet bij de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep is de bescherming van personen die een verhoogd gezondheidsrisico hebben. Weliswaar wordt [minderjarige] door het kabinet, op advies van de Gezondheidsraad, tot één van die risicogroepen gerekend aangezien hij ruim een jaar is – en daarmee behoort tot de doelgroep van kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met vier jaar zodat hij in aanmerking komt voor vaccinatie. Het kabinet heeft de vaccinatie voor personen behorende tot de doelgroepen echter niet verplicht gesteld. De vaccinatie tegen de Mexicaanse griep wordt hen slechts door het kabinet geadviseerd. Personen die niet tot de doelgroepen behoren, komen niet in aanmerking voor vaccinatie onder meer omdat de Mexicaanse griep tot nu toe een relatief mild verloop kent en de ziekteverschijnselen lijken op die van de gewone griep. De doelgroepen zijn vastgesteld omdat zij een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van de Mexicaanse griep als zij besmet raken. Enkel het lopen van een extra risico op een mogelijk ernstig verloop van de Mexicaanse griep is naar het oordeel van de kinderrechter onvoldoende om te kunnen spreken van een ernstig gevaar voor de gezondheid. Naar het oordeel van de kinderrechter heeft de moeder – en de niet-gezaghebbende vader – legitieme redenen aangevoerd waarom zij geen toestemming kan geven voor de vaccinatie van de minderjarige.

De moeder heeft daarbij gewezen op de mogelijk schadelijke invloed van het vaccin tegen Mexicaanse griep, op de gezondheid van [naam] nu er nog veel onduidelijkheid bestaat over de (eventuele) bijwerkingen van dit vaccin op de korte en lange termijn. De stichting heeft daartegenover noch middels overlegging van medische bescheiden noch ter zitting bijzondere redenen aangevoerd op grond waarvan [minderjarige] medisch gezien extra gevaar loopt ingeval hij niet gevaccineerd wordt en mogelijk besmet raakt met het virus. De door de stichting in haar plan van aanpak vermelde lichamelijke bijzonderheden van [minderjarige] geven geen aanleiding voor het aannemen van een extra risico. Gelet op het hiervoor overwogene zal het verzoek om vervangende toestemming worden afgewezen. De beslissing: De kinderrechter: wijst het verzoek tot vervangende toestemming af. Deze beschikking is gegeven door mr. I.G.M.T. Weijers-van der Marck en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 december 2009, in tegenwoordigheid van de griffier